Halvetiyye nedir Halvetiyye hakkında bilgi, Halvetiyye ne demek, Halvetiyye anlamı

Admin

Site Kurucusu
Yetkili Kişi
Kayıt
4 Şubat 2015
Mesajlar
284
Beğeniler
6
Şehir
Ankara
#1
Halvetiyye nedir Halvetiyye hakkında bilgi, Halvetiyye ne demek, Halvetiyye anlamı, Halvetiyye açıklaması, Halvetiyye ne demek açıklayınız

evliyanın büyüklerinden Siraceddin Ömer bin Ekmelüddin Lahicinin tasavvufta takib ettiği yol, tarikat. Siraceddin Ömer Lahici'nin amcası ve hocası Muhammed bin Nur-ül-Halveti'ye nisbetle bu yola Halvetiyye ismi verilmiştir. Abdullah Siraceddin Ömer Lahici'nin bir çınar ağacının kovuğunda halvet etmesinden, hatta bu ibadetini kırk gün hiç ara vermeden sürdürmesinden dolayı onun tasavvuftaki yoluna Halvetiyye adı verildiği de bildirilmiştir.

Halvetiyye yolunun kurucusu olan Siraceddin Ömer Lahici, Lahican'da doğdu. Çocuk yaştan itibaren ilim tahsil etti. Genç yaşındaHarezm'e giderek amcası Ahi Muhammed bin Nur-ül-Halveti'ye talebe oldu. Onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. 1317 senesinde amcası vefat edince, yerine geçerek talebelerine ders verdi, insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Onun tasavvufta takib ettiği yola Halvetiyye adı verildi.

Halvetiyye yolu kısa zamanda yayıldı. Siraceddin Ömer Halveti bir müddet Hoy'da ve Mısır'da bulundu. Oradan Hicaz'a giderek hac vazifesini yerine getirdi.Hac dönüşünde Sultan Uveys'in daveti üzerine Herat'a geldi.Orada insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyada ve ahirette saadete kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Hilafet verdiği talebelerini de çeşitli memleketlere gönderdi. Vefatından sonra yerine talebelerinin ve halifelerinin en önde geleni Seyyid Yahya Şirvani geçti. Halvetiyye yolunun yayılması ve kollara ayrılması Seyyid Yahya Şirvani hazretleri zamanında oldu.

Halvetiyye yolu dört kola ayrılmıştır. Bu kollardan da pekçok şubeler ortaya çıkmıştır.

Birinci kol; Ömer Ruşeni hazretleriyle başlayan Ruşeniyye koludur. Seyyid Yahya Şirvani'nin halifesi olan Dede Ömer Ruşeni Aydınlıdır. Tahsilini Bursa'da yaptıktan sonra Bakü'ye giderek Seyyid Yahya Şirvani hazretlerine talebe oldu. Onun sohbetinde olgunlaşıp, insanlara İslamiyeti anlattı. 1487 senesinde Tebriz'de vefat etti. Ruşeniyye kolundan Diyarbakır'lı İbrahim Gülşeni'nin kurduğu Gülşeniyye ile Sezaiyye ve Halvetiyye şubeleri meydana gelmiştir.

İkinci kol; Cemaliyye koludur. Çelebi Halife diye meşhur olan Cemaleddin Aksarayi hazretleri tarafından kurulmuştur. Merzifon ve Amasya'da yetişip İstanbul'a gelen Cemaleddin Aksarayi İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde cami, medrese, dergah ve imaret kurdu. Halvetiyye yolunu yaydı. Hac yolculuğu sırasında Şam'da vefat etti. Yerine halifesi ve damadı Sünbül Sinan Efendi geçti. Onun yoluna da Sünbüliyye adı verildi. Halvetiyye yolunun Cemaliyye kolundan Şabaniyye, Nasuhiyye, İbrahimiyye, Assaliyye, Bahşiyye, Karabaşiyye, Çerkeşiyye şubeleri doğdu.

Üçüncü kol; Şemseddin Ahmed Marmaravi'nin kurduğu Ahmediyye koludur. Bu koldan çıkan şubelerin en önde gelenleri Nureddin Cerrahi tarafından kurulan Cerrahiyye ve Niyazi-i Mısri tarafından kurulan Mısriyye'dir. Ramazaniyye, Buhariyye, Raufiyye, Cihangiriyye, Sinaniyye, Uşşakiyye şubeleri de bu koldandır.

Dördüncü kol; Şemsiyyedir. Kurucusu Kara Şems diye meşhur olan Şemseddin Ahmed Sivasi hazretleridir.

Halvetiyye yolunun kolları ve şubeleri arasında büyük bir farklılık yoktur. Küçük farklılıklar ise daha çok giyimdedir. Anadolu ve Rumelide en çok dergahı bulunan tarikatların başında Halvetiyye yolu gelir. Bu kolların ve şubelerin şeyhi olan zatların çoğunun kabri Anadolu'dadır.

Zikr-i Cehri'yi (sesli zikri) esas Alan Halvetiyye yolunda Esma-i Seba denilen La ilahe illallah, Allah, Hu, Hak, Hayy, Kayyum, Kahhar isimleri anılırdı. Toplu zikirlerde Deveran, yani ayakta halka teşkil edip dönerek zikretmek usulü de vardı.

Halvetiler diz çöküp kıbleye karşı otururlar her türlü dünyevi düşünce ve şekilleri zihinlerinden silerler, sadeceAllahü tealayı düşünürlerdi. La ilahe illallah zikrini 33 ve 165 kere tekrar ederler, sonra Allah İsm-i Celalini daha sonra da Esma-i Seba'dan Hu, Hak, Hayy, Kayyum, Kahhar isimlerini zikrederlerdi. Hazret-i Ali vasıtasıyle Peygamber efendimize ulaşan silsilesi şöyledir: Muhammed aleyhisselam, hazret-i Ali radıyallahü anh, Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Davud-i Tai, Maruf-ı Kerhi, Sırri-yi Sekati, Cüneyd-i Bağdadi, Mimşad ed-Dineveri, Muhammed Dineveri, Ömer Bekri, Abdülkahir Bekri, Kutbeddin Ebheri, Muhammed Nehhas Buhari, Muhammed Tebrizi, Cemaleddin Şirazi, İbrahim Zahid Gilani, Sadeddin Fergani, Kerimüddin Muhammed bin Hür-ül-Halveti, Siraceddin Ömer Halveti.

Çeşitli kolları ve şubeleri düşünülürse Halvetiyye yolunun Müslüman-Türk toplumu üzerinde en çok tesiri olan tarikatlerden olduğu görülür. Mensupları arasında her sınıftan ve her meslekten insanlar vardı. Sultan İkinci Bayezid'in yanındaki Cemal Halveti, Yavuz Sultan Selim'in yanındaki Sünbül Sinan Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanındaki Merkez Efendi, Halvetiyye yoluna mensuptular. Sünbül Sinan Efendi ve Merkez Efendinin İstanbulda kendi adlarıyla anılan mahallelerdeki türbeleri, bugün bile büyük kitleler tarafından ziyaret edilmektedir.
 
Yukarı Alt